Tööpakkumine õpetaja-abile

Lasteaed vajab alates 23.08.21 kooliksettevalmistusrühma õpetaja-abi. Täpsem info telefonidel 55537262 ( direktor) või alates 02.08 tel.55537265 ( majaperenaine). Saata oma CV aadressile direktor@lasteaedroom.ee . NB! Vajalik eestikeele tase vähemalt A1

Lasteaed avatud alates 02.08

Lasteaed avab taas oma uksed 02.augustil. Valverühm ( 12.rühm) võtab lapsi vastu kella 6.30 -07.15-ni Alates 07.15 laste vastuvõtt õues. Info avatud rühmade kohta leiate II korpuse välisustelt. Lasteaeda sisenemine vanematele pole lubatud

Meist

Lasteaed Rõõm avati 01. detsembril 1968.aastal seoses Maardu Keemiakombinaadi elamurajooni laienemisega.Lasteaias, mis algusaastatel kandis nime 131.Lastepäevakodu, toimus õppe-ja kasvatustegevus nii eesti kui ka vene keeles.1996.aastast on õppekeeleks vene keel.1997.aastal nimetati 131.Lastepäevakodu ümber lastepäevakoduks Rõõm ja 2000.aastast sai nimeks lasteaed Rõõm.