MÄRTSIST MUUTUB MAARDUS MUNITSIPAALLASTEAEDADES KOHATASU ARVUTAMISE KORD

1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist; 2) 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja lapse ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva […]

Lasteaia kollektiivpuhkus

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 01.07 – 31.07.2024.a. Sel ajal on avatud Muuga lasteaias 1 valverühm kella 7.00 -18.00. NB! Valverühmas on 24 kohta. Koha saamiseks tuleb esitada lasteaia Rõõm direktorile avaldus. Blanketi leiate “Dokumendid” alt. Kohad jaotatakse vastavalt avalduste laekumise […]

Alates 01.01.2024 muutub lasteaia kohatasu

Alates 01.01.2024 on kohatasu määr 5.5% VV kehtestatud töötasu alammäärast nendele peredele, kus on Maardu sissekirjutusega seisuga 01.01.2024 laps ja mõlemad vanemad, või laps ja üksikvanem.Muudel juhtudel on kohatasu määr 20% VV kehtestatud töötasu alammäärast( Maardu Linnavolikogu määrus 24.10.2023 nr.51)