Alates 01.01.2024 muutub lasteaia kohatasu

Alates 01.01.2024 on kohatasu määr 5.5% VV kehtestatud töötasu alammäärast nendele peredele, kus on Maardu sissekirjutusega seisuga 01.01.2024 laps ja mõlemad vanemad, või laps ja üksikvanem.Muudel juhtudel on kohatasu määr 20% VV kehtestatud töötasu alammäärast( Maardu Linnavolikogu määrus 24.10.2023 nr.51)

Lastevanemate üldkoosolek

Neljapäeval 31.augustil kell 17.00 toimub lasteaia muusikasaalis lastevanemate üldkoosolek. Teemad: Üldinformatsioon lasteaia poolt pakutavate teenuste kohta ja korraldus. Üleminekuperiood eestikeelsele kooliks ettevalmistusele.

Lasteaia kollektiivpuhkus 2023.aastal

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 03.07 -31.07.2023. Sel ajal on avatud 1 valverühm Rukkilille lasteaias . Valverühmas on 24 kohta. Rühm on avatud 7.00 – 18.00 Valverühma koha saamiseks tuleb esitada direktorile avaldus. Kohad jagatakse avalduste laekumise järgi. NB! Valverühm […]

Lasteaia 54.sünnipäev

Sel nädalal tähistame traditsiooniliselt sünnipäevanädalaga meie lasteaia 54.sünnipäeva. Fuajees on avatud näitus “Meie lasteaed” , 06.12 toimub lasteaia spordisaalis heategevuslik jõululaat. Kolmapäeval 07.12 toimub VAK-is kõigile aiarühmadele Wonderplanedi show, neljapäeval valmistame torti ja toimub disko