Lasteaias toimub digiõpetus lastele kõigis vanuserühmades 2-3 korda nädalas.
Digiõppe eesmärgiks on
tutvustada lastele eakohaseid digivahendeid (Bee-bot, Blue-bot, Smarttahvel, mTiny, matatalab, ozobot jne) ja nende põhifunktsioone. Arendada oskust neid iseseisvalt programmeerida ja kasutada.