“KIUSAMISEST VABAKS!”

• on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. 

• on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös. 

• eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames.  

• sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust. 

• peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist.

• on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

• suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas. Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vabaks!“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.


2018.aastal liitus programmiga  rühm Tšeburaška  

2020. aastal liitus programmiga rühm Pääsuke