1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

2) 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja lapse ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

3) 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast Maardu linna hallatavate haridusasutuste töötajatele, kelle laps(ed) käib(vad) Maardu linna munitsipaallasteasutuses, kuid kelle elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn;

4) 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn ja punktides 1-3 nimetama juhtudel.”;

Määruse muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2024.