Lasteaed komplekteerib vanemate sooviavalduste põhjal 2020.aastal sündinud lastest osalise eesti keele keelekümblusega rühma Mõmmiku uue koosseisu alates 01.09.2023.

Selleks, et keelekümblusrühma saada, peab lapsel olema oma emakeeles kõne korras. Nähtavate logopeediliste probleemidega lapsi keelekümblusrühma ei võeta. Soovi avaldanud lapsevanemate lapsed kontrollib üle lasteaia logopeed.

Otsuse iga lapse kohta teatab direktor individuaalselt meili teel.