Lasteaias töötavad  alljärgnevad rühmad:
                           
sõimerühmad lastele vanuses 1,5 -2 eluaastat
ja 2-3 eluaastat
aiarühmad lastele vanuses 3-7 eluaastat
kõneravitasandusrühm lastele vanuses 3-8 eluaastat

Rühmad töötavad 7.00 -17.30 . Hommikul 6.30 -7.00 ( 12. rühm “Mõmmik”) ja õhtul 17.30 -18.30 (õuesõppe klass) on avatud valverühm