Lasteaias töötavad  alljärgnevad rühmad:
                           
sõimerühmad lastele vanuses 1,5 -2 eluaastat
ja 2-3 eluaastat
liitrühm lastele vanuses 2 – 4 eluaastat
aiarühmad lastele vanuses 3-7 eluaastat
kõneravitasandusrühm lastele vanuses 4-8 eluaastat

osaline keelekümblusrühm

Rühmad töötavad 7.00 -17.30 . Hommikul 6.30 -7.00 ( 1. rühm “Tuhkatriinu”) ja õhtul 17.30 -18.15 (õuesõppe klass) on avatud valverühm