LASTEAIA KOLLEKTIIVPUHKUS
Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ajavahemikul 01.07 -31.07.2024. Sel ajal on avatud Muuga lasteaias 1 valverühm, mis töötab 7.00 – 18.00. Koha saamiseks tuleb esitada lasteaia Rõõm direktorile avaldus. Blanketi leiate “Dokumendid” alt.

ALATES 01.01.2024 MUUTUB LASTEAIA TOIDUTASU

Alates 01.01.2024 on toidutasu sõimerühmas 3,40 eurot päev ja aiarühmas 3,50 eurot päev

UUEST AASTAST MUUTUB MAARDU MUNITSIPAALLASTEAEDADE KOHATASU MAKSUMUSE ARVUTAMISE KORD

Alates 1. jaanuarist 2024 muutub Maardu lasteaedade kulude vanemate poolt kaetava osa (kohatasu) arvutamise kord, selle tasumise alused ja soodustuste saamise tingimused. Muutuse eesmärgiks on motiveerida lapsevanemaid, kes pole end jõudnud veel Maardu elanikuks vormistada või on seda otsust edasi lükanud, registreerida oma elukohaks Maardu linna.

Vastavalt uuele korrale lasteaia kohatasu määr ühe lapse kohta kuus on:

1) 5,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Maardu linn katkematult vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist;

2) 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.