Lasteaia kohatasu määra muutumine alates 01.09.2023

Vastavalt Maardu Linnavolikogu 20.06.2023 määrusele nr.44, on alates 01.09.2023 kohatasu lapse eest , kellel ja vähemalt ühel vanemal puudub sissekirjutus Maardusse, 145 eurot

Alates 01.09.2022 muutus lasteaiatasu tasumise kord. Lasteaed esitab kuu alguses arve eelmisel kuul kasutatud teenuste eest ( kohatasu+ toidutasu kohaloldud päevade eest). Septembrikuu eest saate arve oktoobris ja milles on tehtud ümberarvestus vastavalt augustikuu ettemaksele või võlgnevusele. Palun jälgige makse tähtaega!

Alates 01.04.2022 on lasteaia kohatasu Maardu sissekirjutusega lastele 40 eurot ja muudest omavalitsustest pärit lastele 100 eurot kuus