Meid toidab Maardu Teenused AS

Alates 01.01.2024 on toidupäeva maksumus sõimerühmas 3.40 eurot

 aiarühmas 3.50 eurot

Toidutasust saavad kas osalist või täielikku vabastust Maardu sissekirjutusega materiaalselt vähekindlustatud peredest või paljulapselistest ( 3 ja enam last) peredest lapsed. Avaldus tuleb koos dokumentidega esitada linna sotsiaalosakonda