Lasteaias töötavad  alljärgnevad rühmad:
                           
sõimerühmad lastele vanuses 1,5 -3 eluaastat
aiarühmad lastele vanuses 3-7 eluaastat
kõneravitasandusrühm lastele vanuses 4-8 eluaastat

osaline keelekümblusrühm

Rühmad töötavad 7.00 -17.30 . Hommikul 6.30 -7.00 ja õhtul 17.30 -18.15 on avatud valverühm