Meid toidab Maardu Teenused AS

toidupäeva maksumus sõimerühmas 1.90 eurot

 aiarühmas 1.95 eurot